Mira't la ràdio

80 anys de disseny i tècnica de receptors

Del 26 de gener de 2004 al 25 de setembre de 2005

Mira't la ràdio exposa 120 receptors de totes les èpoques que procedeixen majoritàriament de la col·lecció del MNACTEC. Aquesta mostra tracta del naixement i l'evolució del receptor de ràdio, un aparell que en 80 anys ha experimentat una prodigiosa transformació tècnica i estètica, mantenint intacta la seva funció primordial, la de portar-nos els sons del món a cau d'orella. 

En el disseny d'aquest popular objecte intervenen variables complexes que provenen de la física, la tecnologia, l'economia productiva, la radiodifusió, les modes, els comportaments socials i l'accés a les fonts d'energia elèctrica. Exposa els millors dissenys de ràdios de capella, una ràdio que s'instal.lava a les cases en el període comprès entre 1930 i 1954. El quart àmbit de la mostra ens presenta el primer transistor del món que es va comercialitzar l'any 1955. Finalment, el cinquè àmbit sota el títol de "La digitalització de les ones" ens mostra com la tecnologia digital s'integra a un nou concepte de ràdio aplicada a telèfons mòbils o la més avançada tecnologia de l’exposició, la ràdio digital DAB.

Es pot consultar també l'exposició en línia.