FUSION EXPO. Fusió, energia per al futur

L’energia de fusió es presenta com a alternativa energètica que permetria aturar el canvi climàtic

Del 04 de març de 2010 al 02 de maig de 2010

L’energia de fusió es presenta com a alternativa energètica que permetria solucionar l’emissió de CO2 i aturar el canvi climàtic causats per un consum indiscriminat dels combustibles fòssils. EURATOM-CIEMAT vol fer arribar a tothom en aquesta exposició, els grans avenços que està realitzant la comunitat científica internacional en la recerca sobre temes de fusió.

FUSION EXPO presenta l’evolució de la recerca sobre fusió com una font alternativa d’energia ambientalment acceptable, segura i sostenible, bàsicament a través de diverses maquetes interactives de projectes de fusió i elements audiovisuals. D’una manera clara i senzilla, l’exposició explica els fonaments de la fusió, descriu les instal·lacions de recerca de fusió a Europa, presenta el projecte ITER i mira cap endavant per a la construcció d’una planta de fusió de treball. FUSION EXPO està organitzada per EFDA (European Fusion Development Agreement) i la Comissió Europea; des d’octubre del 2008, l’Associació Eslovena de Fusió s’encarrega d’itinerar l’exposició.

La mostra proposa un apropament a la recerca que s’està duent a terme des de fa anys, per tal d’aconseguir que la fusió nuclear arribi a ser en un futur una font d’energia aprofitable per al consum. L’abundància i àmplia distribució del combustible utilitzat, els aspectes de seguretat intrínseca i un impacte ambiental respectuós amb el medi ambient, són raons que impulsen Europa i a les grans nacions del món a prosseguir aquesta recerca, el principal objectiu de la qual, és reproduir els processos de fusió perquè l’energia alliberada permeti generar electricitat en el futur.