Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica

L’activitat se celebra en el marc de l’exposició “PERILL! Salvats per la tecnologia”

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) acull del 2 al 7 d’abril la Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica, en col·laboració amb Mútua Asepeyo, en el marc de les activitats relacionades amb l’exposició “PERILL! Salvats per la tecnologia”.

Els visitants del Museu podran descobrir i interactuar amb tecnologies innovadores i immersives per conèixer els diversos tipus de riscos laborals i com prevenir-los. Entre les experiències que es proposen hi ha equips de realitat virtual, 3D i simuladors que ens serveixen per demostrar com les noves tecnologies ens poden ajudar a millorar la consciència i la sensibilització preventiva de les persones treballadores que, en definitiva, són la base per evitar accidents i reduir la sinistralitat laboral.

L’espai s’articula en 7 àrees temàtiques en relació als riscos laborals:

  • Seguretat viària: Mitjançant un simulador de conducció, els visitants podran experimentar conceptes bàsics de seguretat viària i saber com evitar els accidents laborals de trànsit.
  • Ergonomia: En aquesta àrea s’analitzen les condicions ergonòmiques dels llocs de treball mitjançant una simulació en 3D i captura de moviments (MOCAP), per a l’estudi de postures, moviments i càrrega biomecànica. També es fa una demostració de minimització de la càrrega postural mitjançant l’ús d’un exoesquelet.
  • Riscos psicosocials: Es presenta un nou enfocament per tractar els riscos psicosocials a l’empresa, amb recursos per a millorar els processos comunicatius i emocionals.
  • Prevenció i protecció contra incendis: A través d’un tub de Hartmann, es faran demostracions d’explosions de materials innocus d’ús alimentari. La utilització d’una càmera termogràfica permet visualitzar focus d’ignició tèrmics originats per una sobrecàrrega elèctrica que podrien ser els desencadenants d’un incendi
  • Higiene d’agents físics: El soroll és el contaminant físic més freqüent en els llocs de treball. La utilització d’un equip que combina l’enregistrament de la imatge i la detecció de soroll permet identificar aquests focus amb precisió i detall. D’altra banda, mitjançant un equip Earfit, es pot comprovar en primera persona l’efectivitat dels equips de protecció individuals per poder-los ajustar millor.
  • Higiene d’agents químics: L’equip Portacount permet estudiar quantitativament l’eficàcia de l’ajust d’un equip de protecció respiratòria d’un treballador davant d’un agent contaminant.
  • Realitat virtual aplicada a la protecció de riscos laborals: La realitat virtual aplicada en aquest camp de la prevenció reprodueix situacions concretes dissenyades per a diferents riscos situant les persones al centre de l’acció vivint una situació real, i permet influir en la percepció que tenen les persones treballadores sobre els riscos laborals.

press-clock 29 de març 2019