Restauració d'una premsa de cartrons de teler Jacquard

Permetia foradar d’un sol cop les targetes de cartró per a la realització de dibuixos en els teixits

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha finalitzat la restauració d’una premsa de cartrons de teler Jacquard, fabricada per A. Triquet durant la segona meitat del segle XIX a Lió (França). L’actuació ha consistit en el desmuntatge de totes les peces de l’aparell i un procés de neteja profunda que ha inclòs una neteja mecànica a les parts metàl·liques. La màquina presentava molta brutícia a la superfície per l’acumulació de pols, greix i restes d’oli de llinassa.

Aprofitant l’actuació, s’ha completat el conjunt de l’aparell amb la reconstrucció amb fusta de cedre del calaix original en el qual es recollien les restes de cartró de les targetes ja perforades. Aquesta reconstrucció, convenientment diferenciada de manera visual per la manca de pàtina, s’ha dut a terme per aconseguir una millor comprensió de l’objecte.

Triquet era el cognom d’una família de mecànics i constructors de maquinària tèxtil de la zona de Lió. La seva activitat es coneix des de 1812 i van participar activament en diferents exposicions de constructors entre els anys 1855 i 1879. Aquest tipus de premsa, inventada l’any 1818 per Mr. Berly (nebot de l’inventor Jean-Antoine Breton), permetia foradar d’un sol cop tota la targeta de cartró sense deformar-la. Aquestes targetes eren utilitzades després en els telers Jacquard per a la realització de dibuixos en els teixits de manera automàtica i programada. La premsa presenta 26 fileres de 8 agulles i per tant s’adscriu al sistema Jacquard primitiu denominat “de 200”.

Les targetes perforades dels telers Jacquard són considerades les avantpassades directes de les targetes perforades que els sistemes informàtics van utilitzar fins ben entrada la dècada de 1970.

 

08/09/2015

press-clock 9 de setembre 2015