II Jornada tècnica de restauració i conservació

La sessió, organitzada pel MNACTEC, se centra en el patrimoni industrial, científic i tècnic

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i el seu Sistema Territorial organitzen la ll Jornada tècnica “La restauració i conservació de patrimoni industrial, científic i tècnic”, que es farà dimecres 2 de desembre en format virtual.

La sessió vol donar resposta a les necessitats dels museus i dels professionals que treballen en la conservació i la restauració del patrimoni industrial, científic i tècnic.

Més de 200 persones s’han inscrit a la jornada, procedents de Catalunya, de diversos punts de l’Estat i de diferents països d’Amèrica Llatina, amb una gran varietat de perfils: conservadors-restauradors de museus, conservadors-restauradors autònoms, tècnics d’institucions culturals i estudiants.

Aquesta segona jornada s’estructurarà en exemples pràctics de restauració per tal de conèixer altres realitats i establir ponts de comunicació entre professionals. També servirà per aprofundir en els criteris d’actuació en la restauració i conservació del patrimoni científic, tècnic i industrial.

 

press-clock 1 de desembre 2020