Concurs per a l’actualització del logotip

S'han publicat les bases per l'actualització del logotip del mNACTEC i el seu Sistema Territorial

ADG-FAD, Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics, convoca un concurs restringit a professionals l'objecte del qual és l'actualització del logotip del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i del seu Sistema Territorial.

Es demanarà un sistema visual (una actualització, no necessàriament nova identitat) amb una marca principal i 27 submarques aglutinades sota el paraigua del Sistema Territorial:
• El logotip del mNACTEC
• El logotip del Sistema Territorial
• Els logotips dels 26 museus del Sistema Territorial

Es convida a professionals individuals o equips de professionals del disseny i la comunicació visual establerts a Catalunya a participar de la present convocatòria. Atesa la complexitat i importància de l'objecte del concurs, i d'acord amb el posicionament que ADG-FAD defensa en aquest tipus de convocatòries, els professionals seleccionats que presentin proposades de disseny seran remunerats econòmicament. El valor del projecte és de 12.000€ (IVA exclòs) per al guanyador i 2.000€ per a les propostes finalistes.

Els interessats hauran de presentar els seus books abans del 12 de setembre de 2019, a les 18 h.


Bases i plantilla portfolio

Descarregar les bases i la plantilla del portfolio.

 

Calendari

24.07.19: Convocatòria.
12.09.19: Data límit de recepció dels portfolis.
20.09.19: Selecció dels 3 participants finalistes.
25.09.19: Presentació del brífing als finalistes.
08.11.19: Presentació de propostes per part dels finalistes davant jurat. Publicació i contacte seleccionat.
17.01.20: Lliurament a mNACTEC encàrrec final.
Febrer 2020: Acte de presentació de la nova identitat.

 

Dubtes i preguntes

ADG-FAD
adg@adg-fad.org

press-clock 24 de juliol 2019