Job offers

Personnel selection processes at mNACTEC

In this section you can consult current personnel selection processes at mNACTEC:

ACPC/04/2020, C1 Tècnic/a Especialista, al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
Substitució C1 Tècnic/a Especialista

 

Selection processes for the Catalan Agency for Cultural Heritage