Activities

Research & dissemination

Presentació de la novel·la 'La filla de la tempesta', de Santi Baró

Tuesday 19 March 2019 - 18.30

Research & dissemination

Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica

Tuesday 2 April 2019 - 11.00

Research & dissemination

Presentació del llibre 'El far', de Maria Carme Roca

Tuesday 2 April 2019 - 18.30

Research & dissemination

Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica

Wednesday 3 April 2019 - 11.00

Research & dissemination

Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica

Thursday 4 April 2019 - 11.00

Research & dissemination

Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica

Friday 5 April 2019 - 11.00

Research & dissemination

Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica

Saturday 6 April 2019 - 11.00

Research & dissemination

Setmana de la seguretat i la innovació tecnològica

Sunday 7 April 2019 - 10.00