Offres de travail

Processus de sélection de personnel au mNACTEC

Vous pouvez consulter dans ce volet les processus de sélection de personnel actuellement en vigueur au mNACTEC:

ACPC/04/2020, C1 Tècnic/a Especialista, al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
Substitució C1 Tècnic/a Especialista

 

Processus de sélection de l'Agence Catalane du Patrimoine Culturel