Jornada tècnica sobre la volta catalana

L’activitat té l’objectiu de potenciar i donar a conèixer el valor patrimonial d’aquesta tècnica constructiva

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug i el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya organitzen la jornada tècnica “La volta catalana” els dies 12 i 13 de maig a Castellar de n’Hug. Les jornades tenen l’objectiu de potenciar i donar a conèixer el valor patrimonial d’aquesta tècnica constructiva i ser un espai de reflexió entre ponents i assistents sobre la volta catalana com a cas paradigmàtic d’una tècnica tradicional vigent.

La sessió del primer dia tindrà caràcter teòric i s’hi abordaran temes com la importància dels materials, les particularitats del procés constructiu, la influència d’aquesta tècnica al llarg de la història, les problemàtiques al voltant de la restauració i els nous usos del patrimoni arquitectònic, així com les intervencions que s’han dut a terme a la mateixa fàbrica Asland.

El segon dia es durà a terme una sessió pràctica, amb un taller de voltes de maó de pla, durant el qual es construirà una escala de cargol i els participants podran intervenir en la seva execució.

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug, seu del mNACTEC, està ubicat a l’antiga fàbrica cimentera Asland, al paratge del Clot del Moro. Erigida entre els anys 1901 i 1904, és una obra arquitectònica singular de primera magnitud, construïda amb pedra calcària de la zona, estructura metàl·lica i voltes de maó de pla amb ciment pòrtland, un sistema patentat als Estats Units per Rafael Guastavino.

press-clock 4 May 2017