Els museus de ciència i tecnologia, motor de canvi museològic del segle XXI

La jornada abordarà la noció de museu i les seves implicacions, la revisió dels seus sistemes d'avaluació i les característiques dels llenguatges museogràfics actuals

Organitza
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i el seu Sistema Territorial.

Lloc
Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Rambla d’Ègara, 270. Terrassa).

Públic destinatari
Personal tècnic de museus, professionals de la gestió cultural, professionals d’empreses dedicades a la museografia, alumnat universitari de l’àmbit cultural, públic en general.

Presentació
Ja entrats de ple en el segle XXI, els museus de ciència i tecnologia, en la seva activitat diària i en la seva missió, presenten unes singularitats que posen en qüestió la vigència de diferents conceptes de la museologia clàssica. A través d’uns temes de debat provocatius i amb la presència de ponents inspiradors, la jornada vol abordar la noció de museu i les seves implicacions, la revisió dels sistemes d’avaluació de les institucions museístiques, així com les característiques dels llenguatges museogràfics actuals.

Entre les qüestions que abordarà la sessió hi ha la mateixa concepció dels museus avui en dia: què vol dir realment museu interactiu? O museu social? Què significa museu contemporani? I museu corporatiu? Per què uns museus es diuen del territori i altres no són del territori? Què vol dir museu virtual? Es plantejarà també el concepte de museu com a indústria cultural, el significat de divulgar la ciència en l’actualitat i el sentit de la parcel·lació dels museus per disciplines (ciència, art, història, etc.) davant del contínuum del coneixement universal.

La jornada vol posar també en debat l’obsolescència dels sistemes actuals d’avaluació i d’impacte dels museus, a través de problemàtiques com els rèdits esperats de la tasca museística, la significació real del nombre de visitants, l’accés de tots els públics a les institucions i l’experiència personal dels visitants.

Per últim, la sessió tractarà l’oferta actual dels museus i els (re)plantejaments museogràfics: què es allò que al segle XXI fa imprescindible un museu? Quins són els trets diferencials del llenguatge museogràfic? S’abordaran temes com la digitalització dels museus, la relació d’aquests amb la indústria turística o el protagonisme del disseny i l’interiorisme en la producció d’exposicions.

El resultat de la jornada servirà de full de ruta per a les actuacions futures del conjunt de museus del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

 

Programa

09.30 h | Benvinguda institucional.

 

1a PART | EL NOU CONCEPTE DE «MUSEU» DEL SEGLE XXI

09.45 h | Contradiccions i dubtes dels museus actuals: museus de contemplació, museus en funcionament, museus territorials, museus no territorials... A càrrec de Jaume Perarnau, director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC).

10.15 h | Patrimoni i indústria cultural. A càrrec de Rosa Serra, museòloga i dinamitzadora patrimonial.

10.45 h | Divulgar el coneixement propi de l’empresa privada: els museus corporatius. A càrrec de Rodrigo Burgos, director de MEGA Museo Estrella Galicia.

11.00 h | Descans.

 

2a PART | L’OBSOLESCÈNCIA DELS SISTEMES ACTUALS D’AVALUACIÓ I IMPACTE DELS MUSEUS

11.30 h | De comptar visitants a comptar amb els visitants. A càrrec de Manuel Udina, cofundador del Museu de les Matemàtiques de Catalunya (MMACA).

12.00 h | L’avaluació social del museu contemporani. A càrrec de Gemma Sallés Oller, gerent de Get a Partner.

12.30 h | Alguns reptes de gestió dels museus de ciència contemporanis. A càrrec de Marcos Pérez Maldonado, director de Museos Científicos Coruñeses.

13.00 h | Els museus han de ser gratuïts? Una anàlisi crítica del seu finançament. A càrrec de Pere Viladot, Doctor en Educació de Museus.

13.30 h | Dinar de pica-pica.

 

3a PART | EL PARANY DE LA SUBSTITUCIÓ DEL LLENGUATGE MUSEOGRÀFIC

15.00 h | Què pot fer i què no pot fer un museu al segle XXI? A càrrec de Carme Prats Joaniquet, excap de l’Àrea d’Exposicions del MNACTEC.

15.30 h | Els llenguatge museogràfic: un llenguatge diferent aplicable a qualsevol intenció comunicativa. A càrrec de Guillermo Fernández, consultor de projectes museístics.

16.00 h | La funció social del museu contemporani: del turisme a l’educació. A càrrec de Gemma Carbó, directora del Museu de la Vida Rural.

16.30 h | La transició digital, solament per als museus i el patrimoni? A càrrec de Marta Soler Artiga, directora del Museu de les Aigües de Cornellà.      

17.00 h | Conclusions i cloenda.

 

Inscripcions

Per inscriure’s a la jornada, cal omplir aquest formulari, fer el pagament per transferència bancària al número de compte Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Entitat bancària: Caixabank, S.A. "LA CAIXA" CC/IBAN: IBAN ES23 2100 5000 5102 0008 8845, indicant al concepte “Jornada museus” i nom i cognoms de la persona inscrita, i enviar el justificant de pagament a info.mnactec@gencat.cat. La inscripció no tindrà validesa si el pagament no s’efectua abans de l’inici de la jornada.

Do you want to receive updates on information activities? Subscribe

Activity type: Jornada

Category: Research & dissemination

Duration: De 9.30 h a 17.30 h

Price: General: 20€ | Reduït: 10€

Dates:

No dates availables