Publicaciones

Traços de Llum. La col·lecció Duran de daguerreotips

Una mirada a la primera técnica fotográfica: la daguerreotipia