Publicaciones

Traços de Llum. La col·lecció Duran de daguerreotips

Una mirada a la primera técnica fotográfica: la daguerreotipia

Pulsacions mecàniques. Històries de la màquina d’escriure

Una mirada a la historia de la máquina de escribir