Switchgear LTD.

Ciència i tècnica

contactor
18073
segon quart segle XX
Dimensions: 13 x 19 x 14 cm
Ciència i tècnica
Energia
01/05/2023
donació
Monton Farrioli, David
Partager