rectificador de mercuri

Ciència i tècnica

rectificador de mercuri
1957
fusta
forjat tallat vidre a motlle
Ciència i tècnica
Energia
31/05/1985
donació
Escola Enginyers Industrials T
Partager