Els 150 elements imprescindibles del patrimoni industrial

El Mapa del patrimoni industrial a Catalunya vol posar en valor el ric patrimoni industrial del nostre país

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha presentat avui el llistat dels 150 elements imprescindibles del patrimoni industrial català, accessible a través del nou portal web Mapa del patrimoni industrial a Catalunya. La presentació ha tingut lloc a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona i hi han intervingut el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, Joan Pluma; el director del mNACTEC, Jaume Perarnau; el vicepresident de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), Joan Munt, i el conseller i secretari de Damm SA i patró director de la Fundació Damm, Ramon Agenjo.

A través d’aquest nou espai web visual i atractiu, el mNACTEC vol facilitar l’accés i el coneixement dels ciutadans als 150 espais i elements més destacats del patrimoni industrial de Catalunya, amb una informació adreçada a tots els públics que inclou la història de l’element, fotografies del mateix, com arribar-hi o curiositats, entre d’altres dades d’interès. El web és accessible des del web del mNACTEC (www.mnactec.cat) o bé des de l’adreça directa https://150elements.mnactec.cat.

Els 150 elements més destacats

El llistat dels 150 elements és fruit d’un treball transversal i conjunt de més de quatre anys del mNACTEC, la Comissió de Directors del seu Sistema Territorial, l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC),  i diferents professionals i particulars. Aquesta llista dels elements destacats del patrimoni industrial català és la continuació de la tasca iniciada l’any 1994 amb la publicació del llistat dels 75 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya, que es va ampliar a 100 elements l’any 1997.

Els 150 elements recollits al web tenen un alt interès històric, estètic i testimonial i representen recull com a mínim un exemple de totes les àrees temàtiques en què la industrialització ha tingut un paper destacat:

  • 23 elements preindustrials: molins; fargues; pous de glaç; forns de calç; salines; manufactures d’indianes i paraires, i adoberies.
  • 84 elements industrials: indústria de la fusta i derivats; indústria de la construcció, indústria tèxtil, indústria agroalimentària, indústria del tabac, indústria química, indústria del suro, indústria metal·lúrgica, indústria de l’automòbil, mineria, xemeneies industrials i canals industrials.
  • 43 elements de serveis i obra pública: servis públics d’aigua, serveis públics de gas, serveis públics d’electricitat, mercats, patrimoni ferroviari, patrimoni marítim, obres públiques, telecomunicacions i observatoris científics.

La selecció dels 150 elements més destacats del patrimoni cultural català s’ha fet d’acord amb els criteris següents:

  • Representació dels diversos àmbits temàtics industrials
  • Diversitat geogràfica
  • Autenticitat
  • Testimoniatge industrial, històric, social i arquitectònic
  • Valor paisatgístic i territorial
  • Valor estètic i artístic

El patrimoni industrial a Catalunya

Catalunya va ser una de les primeres regions europees en iniciar, a finals del segle XVIII els processos de canvi que van permetre l’evolució des d’una societat econòmicament preindustrial a establir noves i incipients formes econòmiques i de producció plenament industrials.

Aquesta rapidesa i precocitat en la industrialització catalana li donà dues característiques pròpies ben definides: d'una banda, la creació d'una burgesia autòctona plenament identificada amb aquest nou procés d'industrialització i, en segon lloc, una forma d'industrialització infreqüentment diversificada, tant per l'amplitud i varietat dels sectors productius afectats com per la distribució geogràfica per la majoria del territori català. Aquesta diversitat temàtica i geogràfica determinarà extraordinàriament l'anàlisi i la situació de les restes físiques i materials dels diferents processos d'industrialització de Catalunya, que conformen el que es coneix com a patrimoni industrial.

El patrimoni industrial agrupa tots els elements mobles, immobles i intangibles relacionats amb els processos d'explotació i fabricació industrials, inclosos tots els seus aspectes i continguts: màquines, edificis, processos productius, utillatges, sistemes energètics, sistemes de transport, llocs d'emmagatzematges, cases dels amos, habitatges obrers, espais socials, arxius, documents gràfics i sonors, publicitat, història social, cartografia, planimetria, documentació comercial, mostraris, etc.

 

20/10/2015

press-clock 20 octobre 2015