L'energia al planeta (II)

Visita temàtica per a conèixer el gran recorregut de l'energia que fa funcionar el planeta dia a dia


Description:

Visita temàtica per a conèixer el gran recorregut de l'energia que fa funcionar el planeta dia a dia. Permet comprendre què són i com són les radiacions electromagnètiques que ens arriben del Sol, a través de diversos interactius. A la visita, també s’analitza com viatgen i els seus efectes en arribar al planeta, des de la dinàmica que crea el diferents climes, els corrents marins i moviments atmosfèrics; fins la creació de la vida i com l'energia es mou pels diferents organismes en xarxes que defineixen ecosistemes. Finalment es fa una breu introducció de com l'ésser humà aprofita aquesta energia.

Objectives:
  • Conèixer l'origen de les radiacions electromagnètiques que fan funcionar el planeta. Com arriben a la Terra i quins mecanismes actuen per fer funcionar tota la màquina climàtica.
  • Analitzar tots els tipus de radiacions i quines aplicacions se'n deriven. 
  • Reflexionar sobre temes com l'efecte d'hivernacle, les xarxes tròfiques, i les principals lleis de l'energia.
  • Diferenciar el conceptes de treball, energia, conservació de l’energia, transformacions energètiques i informació.           
Nivells educatius:
Enseignement secondaire - 1r cicle ESO
Enseignement secondaire - 2n cicle ESO
Baccalauréat et cycles de formation - Batxillerat
Competències:
Batxillerat
Compétences communicatives
Compétences en matière de recherche
Compétences en matière de gestion et traitement de l’information
Compétences en matière de connaissance et d’interaction avec le monde
ESO
Compétences communicatives linguistiques et audiovisuelles
Compétences artistiques et culturelles
Compétences mathématiques
Compétences pour apprendre à apprendre
Compétences d’autonomie et initiative personnelle
Compétences en matière de connaissance et d’interaction avec le monde physique
Compétences sociales et citoyennes

Type d'activité: Visita guiada

Prix: 86€ / grup (màxim 30 persones)

Alumnes majors de 16 anys: +4€ (entrada reduïda)

 

Durée: 1 hora

Réserves: 93 789 22 44 serveiseducatius.mnactec@gencat.cat