Descobrim la ràdio al MNACTEC

Visita a Ràdio MNACTEC, l’estudi de Catalunya Ràdio que hi ha al museu, per gravar un programa de ràdio


Description:

Visita a Ràdio MNACTEC, l’estudi de Catalunya Ràdio que hi ha al museu, i gravació d’un programa de ràdio prèviament preparat a l’aula amb el material facilitat.

El grup classe es divideix en dos grups: un grup treballa a la part expositiva de Ràdio MNACTEC les implicacions, la història i els orígens de la ràdio, i l’altre grup assaja i grava a l’estudi el programa prèviament treballat a classe. Després s’intercanvien els grups.

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder aprofitar al màxim l’activitat, s’aconsella que el/la mestre/a treballi prèviament amb els alumnes què és la ràdio i com fer un programa de ràdio, seguint les pautes que s’ofereixen al dossier del professorat. Si ja es té el programa definit (textos, rols, etc.), el resultat serà més profitós. Com que l’estudi té un espai limitat, cal portar la feina separada per a dos grups classe, o bé portar dos programes diferents per gravar, o bé un mateix programa però diferenciat en dues parts.

El taller es farà igualment amb els grups que no portin el programa preparat, però el resultat final no serà l’òptim ni s’aprofitarà tot el potencial didàctic de l’activitat.

Objectives:
  • Conèixer la ràdio com a mitjà de comunicació. Entendre la gran diversitat de professionals que intervenen en un programa de ràdio i experimentar què implica preparar-ne un.
  • Conèixer els principals invents i avenços que han permès el descobriment de la ràdio, així com els usos actuals de la mateixa.
  • Fer una immersió a un estudi de ràdio real i funcional per experimentar de primera mà els continguts treballats prèviament a l’aula.
  • Millorar la capacitat de comunicació i de treball en equip per resoldre petits reptes de treball cooperatiu.
  • Crear un programa de ràdio entre tot el grup classe, treballant cooperativament, assumint rols, redactant textos, etc.
Nivells educatius:
Enseignement primaire - Cicle superior d’educació primària
Competències:
Educació primària
Compétences communicatives linguistiques et audiovisuelles
Compétences artistiques et culturelles
Traitement de l’information et compétences numériques
Compétences pour apprendre à apprendre
Compétences d’autonomie et initiative personnelle
Compétences en matière de connaissance et d’interaction avec le monde physique
Compétences sociales et citoyennes

Type d'activité: Taller

Prix: 134€ / grup (màxim 30 persones)

 

Durée: 1 hora i 30 minuts

Réserves: 93 789 22 44 serveiseducatius.mnactec@gencat.cat