• Presentació del llibre ‘El Vapor Ventalló en el context industrial terrassenc’

Presentació del llibre ‘El Vapor Ventalló en el context industrial terrassenc’

El Vapor Ventalló va ocupar un espai destacat en el teixit industrial de la ciutat

El proper dimarts 18 de setembre, el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) acollirà la presentació del llibre El Vapor Ventalló en el context industrial terrassenc, de Conxa Bayó, Joan Carles Alayo i Mercè Borràs. El llibre l’han editat conjuntament l’Ajuntament de Terrassa, el mNACTEC i la Fundació Institut Industrial i Comercial.

L’acte tindrà lloc a les 19.00 hores i hi intervindran els autors del llibre; el director del mNACTEC, Jaume Perarnau, i el president de la Fundació Institut Industrial i Comercial, Josep Armengol. 

El Vapor Ventalló ha estat un dels molts vapors terrassencs que van ocupar un espai destacat en el teixit industrial de la ciutat. No fou el més rellevant, però va allotjar dins les seves instal·lacions empreses tèxtils importants que actualment formen part de la història industrial de Terrassa.

El patrimoni documental del Vapor Ventalló ha permès conèixer l'estructura funcional d'aquesta instal·lació industrial. Aquest patrimoni té un gran valor històric per la seva diversitat: llibres de registre de producció, llibres d'entrada de materials, facturació als usuaris del vapor, factures de compres, etc.

La constitució de la societat anònima denominada Vapor Ventalló es va fer a Terrassa, el 27 de setembre de 1905 i hi consten com a socis José Ventalló i Nogués, propietari de l'edifici i dels terrenys circumdants; Juan Marcet i Palet, banquer; Agustí Prat i Marcet, fabricant; i els comerciants Miguel Alavedra i Aurell i José Torrella. Tots els socis eren personalitats destacades de la Terrassa de l’època.

Al Vapor Ventalló hi havia instal·lacions de filatura de llana cardada, instal·lacions de llana pentinada, tissatge i també de tintura i acabats, totes elles utilitzant com a matèria primera la llana.

El sistema energètic del Vapor Ventalló es va basar en l'ús del carbó per generar el vapor. Aquest vapor era destinat, per una banda, a moure la màquina de vapor i, per altra banda, a canalitzar-lo per als usos de les instal·lacions de la fàbrica. Quan es va instal·lar l'electricitat a Terrassa, l'enllumenat del Vapor es va fer amb llum elèctrica, però va seguir mantenint el vapor com a element principal per la força motriu. El canvi energètic del vapor a l'electricitat es va fer el 1913, quan es va introduir a la ciutat l'empresa Compañia Barcelonesa de Electricidad.

Vous voulez être au courant des activités de diffusion ? Se souscrire

Type d'activité:

Catégorie: Recherche et divulgation

Durée: 1 hora

Prix: Gratuït

Dates:

No dates availables