ÚS DE GALETES

Arrow Up
EL PAISATGE DE LES CIÈNCIES APLICADES Metrologia Mesures públiques de pes, volum o capacitat

Mesures públiques de pes, volum o capacitat

Situades habitualment en places i llocs de celebració de mercats tradicionals servien de mesura oficial i homologable per a qualsevol transacció comercial o dubte en la fidelitat de les mesures anteriors al Sistema Mètric Decimal.

Mesures de la bladeria
Mesures de la bladeria
Mesures de la bladeria

Seu d'Urgell, la

Mesures públiques de pes, volum o capacitat