Elements d’identificació i senyalització històrica d’ateneus, casinos i societats

Hi ha destacats elements patrimonials de la història i de l’associacionisme obrer, empresarial i social, lligats sempre a una relació amb la societat industrial del moment, que no han pogut perviure físicament. No obstant això, sovint es conserven elements recordatoris o identificatius de l'existència d'aquests elements que posend e manifest la seva importància patrimonial, social i històrica.

Placa Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
Placa Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

Castelló d'Empúries

Elements d’identificació i senyalització històrica d’ateneus, casinos i societats

Rètol antiga Cooperativa La Protectora
Rètol antiga Cooperativa La Protectora

Cassà de la Selva

Elements d’identificació i senyalització històrica d’ateneus, casinos i societats