Recomanacions i normes

Recomanacions i normes per a la visita al MNACTEC

Aspectes generals

 • El Museu conserva un important patrimoni científic i tècnic i, per tant, cal ser respectuosos amb els objectes exposats, els elements museològics i el mobiliari.
 • No està permès menjar, beure o fumar dins del Museu, ni accedir-hi amb patins, patinets, animals domèstics (excepte gossos pigall) ni objectes perillosos.
 • No està permès l’accés al Museu amb qualsevol vehicle de mobilitat personal, com ara bicicletes, patinets (elèctrics o no), patins, monopatins, hoverboards, hovertrax, howerwheels, iotatrax, unicicles o tricicles. Sí que poden accedir a l’interior del Museu els cotxets per a nadons, en visites familiars.
 • Cal respectar la resta de visitants i les indicacions del personal del Museu. S’han d’evitar discussions, crits i sorolls elevats a l’interior del Museu.
 • Cal abaixar el volum dels telèfons mòbils i apagar els aparells de música durant la visita.
 • El Museu no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals dels visitants.
 • No està permès fer fotografies amb flaix ni amb trípode, ni filmacions durant una activitat guiada, teatralitzada o un taller educatiu.
 • El Museu no es fa responsable dels problemes que puguin sorgir per la utilització indeguda de les seves instal·lacions.
 • El Museu té reservat el dret d’admissió.

 

Visites en groupe

 • Tous les groupes scolaires et non scolaires doivent prendre rendez-vous pour la visite (en contactant les Services éducatifs du MNACTEC).
 • Les groupes scolaires et non scolaires ne peuvent accéder au musée qu’avec un(e) moniteur/monitrice des Services éducatifs du MNACTEC ou externe.
 • Chaque groupe doit être accompagné d’un responsable tout le temps qu’il demeure dans le MNACTEC.
 • Avant de commencer la visite, les cartables, paquets, sacs ou sacs à dos doivent être déposés dans les espaces indiqués par le personnel du musée.
 • Avant la visite, veuillez consultez les mesures anti-Covid-19 en vigueur au MNACTEC.

 

Davant d’una emergència

 • Seguiu les indicacions del personal del museu, que actua segons un pla d’emergència.
 • Si es tracta d’un grup, reagrupeu els membres que el formen.
 • No perdeu la calma i procediu a evacuar el lloc, seguint sempre les indicacions d’evacuació, sense córrer ni cridar, a fi d’evitar el pànic.

 

Medi ambient

 • El Museu ha implantat diverses accions de bones pràctiques ambientals, per la qual cosa els visitants i els usuaris han d’utilitzar les papereres i els contenidors disponibles per a la recollida selectiva dels residus, fer ús eficient de l’energia apagant els llums dels lavabos i fer un ús racional de l’aigua.