Investiga com treballaven els obrers i les obreres del tèxtil (II)

Taller que consisteix en identificar i analitzar els diferents tipus de fonts històriques per interpretar les condicions de treball en el món tèxtil


Description:

Taller que consisteix en identificar i analitzar els diferents tipus de fonts històriques, s’incideix especialment en les fonts escrites, per interpretar les condicions de treball en el món tèxtil, i es contrasten les fonts orals enregistrades dels antics treballadors i treballadores del Vapor Aymerich, Amat i Jover. Per completar la informació es visita una part de l'exposició "La fàbrica tèxtil" per conèixer el procés de fabricació d'un teixit de llana amb demostracions d'algunes màquines.

Objectives:
  • Conèixer fonts d'investigació en ciències social
  • Analitzar com eren les condicions de vida dels treballadors i treballadores de l'antiga fàbrica tèxtil.
  • Observar com eren els espais i les màquines del procés tèxtil.
Nivells educatius:
Enseignement secondaire - 1r cicle ESO
Enseignement secondaire - 2n cicle ESO
Competències:
ESO
Compétences communicatives linguistiques et audiovisuelles
Compétences artistiques et culturelles
Compétences pour apprendre à apprendre
Compétences d’autonomie et initiative personnelle
Compétences en matière de connaissance et d’interaction avec le monde physique
Compétences sociales et citoyennes

Type d'activité: Taller

Prix: 157€ / grup (màxim 30 persones)

 

Durée: 2 hores

Réserves: 93 789 22 44 serveiseducatius.mnactec@gencat.cat