Preparació de la llana

Abans d’iniciar el procés de la filatura cal preparar la llana en diverses fases: selecció, batuda, neteja, esponjament.

No tota la llana té les mateixes característiques de color, llargària de les fibres, tacte, etc. motiu pel qual es procedia primer a una separació per a uniformitzar les partides. La neteja era imprescindible per eliminar restes de terra, residus vegetals i excrements.

Preparació de la llana
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC