Els acabats

Quan la tela surt del teler, abans d’arribar al procés de la confecció, pot seguir diferents processos d’acabament ja sigui per afegir-li noves propietats com per millorar la seva qualitat.

El tenyit

Un dels tractaments clàssics que pot aplicar-se a un teixit, sinó s’ha fet abans en el fil, és el de donar-li color amb el tenyit. En aquest procés es tracta de fixar un color en el teixit que proporciona un colorant. Els colorants es preparen amb pigments o tints d’origen natural o bé d’origen sintètic. Els fils i els teixits que s’han de tenyir se submergeixen en una dissolució d’aigua i colorant durant un temps per a què les substàncies que proporcionen color quedin absorbides i fixades a la fibra. A continuació s’esbaldeix amb aigua per deixar el teixit lliure del colorant que no ha quedat fixat i es posa a secar.

La indústria dels acabats requereix grans quantitats d’aigua, motiu pel qual a les indústries tintoreres se les anomenava ram de l’aigua. Un dels problemes més greus d’aquestes indústries ha estat la contaminació de les aigües per l’abocament incontrolat dels tints. Els colorants poden contenir components contaminants que no són biodegradables, amb metalls com el cadmi, o l’arsènic.

El batanat

El batanat consisteix a compactar el teixit de llana per provocar-ne el seu enfeltrament. És una tècnica molt antiga que s’aplicava en batans moguts per la força de l’aigua dels rius.

El teixit es mulla i es comprimeix al passar enmig de corrons, de forma que s’augmenta la seva densitat. Aquest teixit presenta un aïllament tèrmic més gran adequat per confeccionar peces d’abric.

Perxa de cardots

La perxa de cardots, màquina que s’anomena així, per disposar d’un gran cilindre recobert de cardos que al passar una tela per la seva superfície, estiren les fibres de llana superficial deixant un tacte pelut.

Altres acabats

Els tractaments d’acabat citats són els presents a l’exposició, però n’hi ha d’altres com l’aplicació d’aprestos, planxat, etc que li donen a les fibres i els teixits millors propietats químiques, mecàniques, etc.

El repassat final

Quan el teixit ja ha fet tot el seu procés d’acabats es realitza una inspecció ocular final per detectar les irregularitats que poden fer baixar el preu de la peça. Sempre que es pugui, es procura de reparar.

Era comú que les empreses ho encarreguessin a cases particulars, feina que feien les dones. L’ofici de repassadora requeria molta paciència, agudesa visual i destresa manual

MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC