Característiques del fil

 • El laboratori
   
  El laboratori

En els fils es determinen diferents característiques por poder avaluar la seva idoneïtat per a l’aplicació que s’ha de destinar. A més del color, s’avaluen, entre d’altres:

 • el gruix
 • el tipus de torsió
 • la resistència mecànica

Mesurar el diàmetre d’un fil és molt difícil motiu l’avaluació del gruix es fa per un mètode indirecte. Es pesa una longitud de 1000 m i es fa la relació entre pes i longitud, el qual dóna un índex anomenat tex (g/m). Com més alt és aquest índex més gruixut és el fil.

Tex

El tipus de torsió es refereix a l’orientació en el gir de les fibres que pot ser a dretes (torsió S) o a esquerres (torsió Z). Aquesta característica és important quan s’ha d’enllaçar un fil amb un altre

Orientació en el gir de les fibres

La tensió donada a la torsió determina la textura del teixit. Una tensió baixa dóna un fil flonjo i el resultat són teixits suaus, adaptables i càlids. El torsiòmetre permet mesurar aquestes característiques.

 • Torsiòmetre
   
  Torsiòmetre
 • Detall del torsiòmetre
   
  Detall del torsiòmetre

La resistència mecànica a la tracció és una dada important que determina el límit de trencament.

Les característiques del fil es mesuren al laboratori emprant els instruments i procediments adequats per obtenir les mesures més fiables.

MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC