Característiques de la llana

Les característiques de la llana varien segons la raça de l’ovella i de la part de l’animal d’on provingui.

La llana d’ovella forma una fibra arrissada amb un diàmetre de 16 a 40 micròmetres i una llargària d’entre 35 i 350 mil·límetres. Un pèl de llana està conformat per tres capes, la mèdula, la cortical i la cuticular o superficial. Aquesta presenta unes escames.

La llana es compon de dos elements, la queratina i la lanolina. La queratina és una proteïna natural amb estructura de polímer que li proporciona elasticitat, flexibilitat i resistència. La lanolina és un greix que envolta les fibres i és impermeable.

 • Llana
   
  Llana

La fibra de llana presenta un conjunt de característiques relacionades amb el seu origen animal i la funció que fa com a pèl de l’animal. Les principals característiques són:

Característiques físiques:

 • És un bon aïllant tèrmic. Actua de barrera tèrmica i, per tant, permet retenir el calor corporal.
 • És elàstica. Permet un estirament gran abans de trencar-se i recupera la dimensió original.
 • És flexible. Admet múltiples doblegaments sense trencar-se.
 • És higroscòpica. Absorbeix amb el vapor d’aigua en una atmosfera humida i l’allibera en un ambient sec.
 • És aïllant elèctric. No emmagatzema electricitat estàtica.

Característiques químiques:

 • És ignífuga. No propaga la flama, s’autoextingeix. Crema lentament.
 • Resistent als àcids suaus. Tolera bé l’acció dels àcids poc concentrats.
 • Poc resistent als alcalins. Els alcalins poden arribar a provocar-ne la seva dissolució.
 • Resistent als dissolvents orgànics. Els dissolvents orgànics poden ser emprats com a llevataques en la llana.

Característiques biològiques:

 • En ser una proteïna, constitueix un aliment per a insectes com l’arna, de la qual cal protegir-ne els teixits.
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC