Les rodes dentades i la cadena

La transmissió per cadena es fa entre rodes dentades a les dents de les quals s’encaixen els rodets de la cadena. La cadena està formada per rodets enllaçats per baules metàl•liques. Aquest sistema permet la transmissió a llarga distància de forces molt grans evitant la possibilitat del lliscament. La cadena no suporta velocitats altes, és sorollosa i necessita manteniment, especialment la lubrificació.

gràfic
gràfic

Pel que fa a les relacions entre velocitats i moments es regeix per les mateixes expressions que la transmissió per corretja, però en lloc de referir-nos al radi o diàmetre de les rodes dentades, es té en compte el nombre de dents de cada una de les rodes, aleshores les expressions queden:

Formula cadena
  • cadena
     
    Veure demostració

Transmissió multiplicadora:

Transmissió multiplicadora

Transmissió reductora:

Transmissió reductora
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC