Els engranatges rectes

La transmissió per engranatges es realitza per contacte directe entre rodes dentades que engranen entre elles, de manera que no hi ha cap element intermediari per al seu moviment. Els engranatges s’empren quan els eixos entre els que s’ha de transmetre el moviment són molt propers. A través de les rodes dentades es poden transmetre grans esforços.

Les dents de les dues rodes han de tenir unes característiques especials per a que encaixin perfectament al llarg de tota una volta. El paràmetre que defineix la possibilitat que les rodes engranin és el mòdul.

gràfic
Dues rodes dentades amb el mateix nombre de dents (cedit per tecno 12-18).
L'engranatge conduït té el doble de dents que la roda motriu (cedit per tecno 12-18).

Les expressions que relacionen els diferents valors de la transmissió per engranatges rectes són:

engranatges rectes
  • engranatges rectes
     
    Veure demostració

Transmissió multiplicadora:

Transmissió multiplicadora

Transmissió reductora:

Transmissió reductora

Cal notar que les rodes giren en sentit contrari. Per obtenir un sentit de gir s’han de posar tres rodes en tres eixos diferents.

Tres rodes en tres eixos diferents
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC