El vis-sens-fi

El vis-sens-fi és un mecanisme que presenta una reducció de velocitat molt gran alhora que s’obté un parell de sortida molt gran. El vis-sens-fi consta d’un vis o rosca que transmet el moviment a una roda dentada, també anomenada corona. Els els seus eixos es creuen a 90º transversalment. Per cada volta completa del cargol, la corona avança una dent.

És un mecanisme irreversible, és a dir, que només funciona en el sentit del cargol cap a la roda dentada, efecte que s’aprofita com a sistema de seguretat en moltes aplicacions.

Té l’inconvenient de la gran fricció que hi ha entre el cargol i la part interior de les dents de la roda. Això provoca un gran desgast dels materials, per això i és comú emprar materials de duresa diferent en el cargol i la roda per concentrar el desgast en un dels elements per facilitar el manteniment.

engranatges rectes
Gràfic
  • cadena
     
    Veure demostració
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC