El sistema pinyó-cremallera

El sistema pinyó-cremallera transforma el moviment giratori d’una roda dentada, pinyó, en un moviment lineal limitat d’una cremallera o tira dentada. Aquest mecanisme és reversible. Les característiques de les dents del pinyó i de la cremallera han de ser compatibles.

engranatges rectes

Per cada volta del pinyó, la cremallera es desplaça el mateix nombre de dents que té el pinyó.

MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC