Mecanismes

 • Politges i corretja
   
  Politges i corretja
 • El sistema biela-manovella
   
  El sistema biela-manovella
 • Cadena
   
  Rodes dentades i cadena

La maquinària tèxtil i la màquina de vapor estan constituïdes pel multitud de mecanismes que fan possible la tasca per a la que han estat dissenyades. La tecnologia mecànica va tenir un paper decisiu en l’impuls de la industrialització al segle XIX, en ser la base dels enginys aplicats a telers, ordidors, etc. Molts d’aquests han estat funcionant durant molts anys i s’han abandonat pel seu envelliment tecnològic a l’aparèixer innovacions més interessants.

Per a que d’una màquina n’obtinguem la funció desitjada el moviment ha de ser l’adequat pel que fa a velocitat, el sentit, la direcció, la força, el desplaçament. Això s’obté per mitjà de diversos mecanismes, des de simples palanques fins a complicats trens d’engranatges o mecanismes articulats.

Amb aquests mecanismes es pretén obtenir:

 • Una trajectòria determinada.
 • Una velocitat específica.
 • Una força o moment de forces.

En aquesta secció es descriuen les màquines simples, els mecanismes de transmissió i transformació del moviment més bàsics que formen part de les màquines de l’exposició.

MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC