La perxa de cardots

La perxa de cardots rep aquest nom perquè porta un tambor recobert de rengleres de cardots. Aquesta màquina aplica un tractament d’acabat per modificar l’aspecte i el tacte del teixit de llana. El teixit queda amb una capa de pèl a la superfície molt suau al tacte.

 • Vista general
   
  Vista general
 • Sinòptic de la perxa de cardots
   
  Sinòptic de la perxa de cardots

El tambor central gira i la peça de roba que també gira, entra en contacte amb les punxes dels cardots, esgarrapant les fibres de forma que algunes queden amb un dels seus extrems deslligats del fil, oferint així l’aspecte “pelut”.

 • Detall dels cardots
   
  Detall dels cardots
 • Planta de cards
   
  Planta de cards
Alguns mecanismes de transmissió emprats a la perxa de cardots:
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC