La carda metxera

La carda metxera té per objectiu transformar la napa en metxes per passar al procés final de filatura. Les metxera divideix la napa en diferents cintes que enrotlla en dos conjunts de bobines.

 • Sinòptic
   
  Sinòptic

Treballa amb el mateix sistema de cilindres que la carda obridora però el cilindre final separa la napa en rengleres que es condensen formant metxes. Aquest cilindre té franges amb pues i franges sense, així arrossega i separa la napa en cintes o metxes.

 • Napa d’entrada
   
  Napa d’entrada
 • Cilindres
   
  Cilindres
 • Grups de bobines
   
  Grups de bobines
 • Corró separador
   
  Corró separador
 • Detall de les pues
   
  Detall de les pues

En el procés final de bobinatge es dóna una petita tensió a la napa per tal de provocar-ne el seu estirament i una lleugera torsió. A la sortida s’obtenen dues rengleres de bobines en eixos paral•lels.

En la filatura de carda o assortiment les metxes passen directament a la contínua de filar. El fil així obtingut conté una barreja de fibres de diferents longituds i té un aspecte pelut.

Alguns mecansismes de transmissió de la carda metxera:
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC