El gil

El gil forma part de la filatura de llana pentinada o d’estam destinada a teixits de qualitat i, per tant, d’alt valor afegit.

 • Sinòptic del gil
   
  Sinòptic del gil

En el procés de llana pentinada, les metxes se sotmetent a diferents processos d’estiratge i paral•lelització, alhora que s’extreuen les fibres més curtes. El fil resultant pot ser molt més prim i tenir una gran resistència per la presència exclussiva de fibres llargues.

 • Cintes d’entrada
   
  Cintes d’entrada
 • Pintes
   
  Pintes
 • Embut o brocal
   
  Embut o brocal
 • Vista general del gil i bobina de cinta tractada
   
  Vista general del gil i bobina de cinta tractada

El gil s’alimenta de bobines de cintes procedents de les cardes. El resultat final és una cinta més neta, amb fibres llargues i paral•leles i amb més densitat. Per això, el gil, parteix de diferents cintes d’entrada, concretament de sis, que després de passades per diferents pintes que van alineant les fibres, les acaba ajuntant a través d’un embut giratori o brocal per obtenir una sola cinta amb més densitat i les fibres alineades i retorçades. La cinta final s’enrotlla uniformement en una bobina per passar a la pentinadora.

Alguns mecanismes de transmissió del gil: VÍDEOS RELACIONATS
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC