El batuar

El batuar forma part del procés de preparació previ del filat. S’encarrega de separar i d’esponjar els flocs de llana provinents del sorteig. A més elimina les restes vegetals i les pedretes que puguin portar els flocs.

 • Entrada dels flocs de llana
   
  Entrada dels flocs de llana
 • Pues del tambor
   
  Pues del tambor
 • Flocs de llana tractats
   
  Flocs de llana tractats
 • Sinòptic del batuar
   
  Sinòptic del batuar

La llana s’introdueix a través de la cinta transportadora que l’arrossega a l’interior. Al final de la cinta dos cilindres dentats que giren en sentits contraris atrapen els flocs i els fan entrar. A l’interior del batuar hi ha un gran cilindre o tambor amb rengleres de punxes. Així s’espolsa la llana que perd gran part de les impureses que cauen a través del reixat inferior.

Alguns mecanismes de transmissió del batuar:
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC