El vapor

El vapor és el fluid intermediari entre l’energia del carbó i la màquina de vapor. La combustió del carbó genera la calor necessària per provocar l’evaporació de l’aigua. El vapor a alta temperatura i alta pressió s’acumula en la caldera i proporciona la pressió per provocar el moviment de la màquina de vapor.

La cardadora té les mateixes característiques de color, llargària de les fibres, tacte, etc.

La màquina de vapor actua de motor únic per a tota la fàbrica. A través d’un sistema d’embarrats, politges i corretges es transmet l’energia mecànica a les màquines tèxtils de la fabrica.

El vapor s’expandeix com un gas a l’interior del cilindre de la màquina i empeny l’èmbol o pistó per convertir l’energia del vapor en energia mecànica que mou la biela, la roda d’inèrcia i les màquines tèxtils.

Per millorar el rendiment energètic del sistema, el vapor que ja ha lliurat la seva energia a la màquina de vapor torna a la caldera, a una temperatura inferior, formant un circuit tancat. Per retornar-lo a la caldera, passava en primer lloc pel condensador, just a sota de la màquina de vapor, i després per una piscina.

 • El fogar i la caldera
   
  El fogar i la caldera
 • La màquina de vapor
   
  La màquina de vapor
 • Embarrats de la fàbrica
   
  Embarrats de la fàbrica
MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC