Avís legal

Aquest material multimèdia i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts en aquest lloc web.
Els materials didàctics propietat del mNACTEC tenen assignada la següent llicència Creative Commons:

MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC