Sectors productius i serveis

  • Molí de cacau

    Número de registre: 4303
    Dimensions: 150 x 130 x 115 cm

    Aparell per a moldre les llavors de cacau i poder ésser utilitzat en forma de pols en la preparació de la xocolata.