Computació, electrònica i telecomunicacions

  • Telèfon de fusta

    Número de registre: 6123
    Datació: 1875 - 1925
    Dimensions: 17 x 14 x 7 cm

    Telèfon format per dues peces de fusta: una que fa d'àudio i l'altre de micro. Estan unides entre si per cablejat de coure. Són dels primers telèfons que es van utilitzar i que van revolucionar el sistema de les telecomunicacions a partir de l'últim terç del segle XIX, gràcies a l'inventor Alexander Graham Bell l'any 1876.