Aparells domèstics

  • Escalfador de planxes

    Escalfador de planxes

    Número de registre: 10366
    Datació: Finals s.XIX

    ​​Escalfador de planxes de ferro. La part inferior té forma de taula amb potes, que són treballades. Té una reixa per posar el carbó i un calaix per treure les cendres. A la part superior hi ha un suport per posar 6 planxes. També hi ha una tapa per donar més o menys tiratge i un forat per al tub de la xemeneia. Se separa amb dues peces i porta dues planxes. Està pintat de color negre.