• Victoriano Muñoz Oms. L'Home i el Territori

Victoriano Muñoz Oms. L'Home i el Territori

La importància dels valors humans en el camp de l'enginyeria

Del 31 de març de 2004 al 02 de maig de 2004

L'exposició s'emmarca dins de la càtedra Victoriano Muñoz Oms de la Universitat Politècnica de Catalunya  i té, com a un dels objectius principals, fer-se ressò de la importància dels valors humans en el camp de l’enginyeria. Es dona a conèixer la vida i tasca de Victoriano Muñoz Oms (1900 – 2000), enginyer de camins, canals i ports, en totes les seves vessants: tècnica, territorial, humana, diversa, intensa i extensa. En tot moment a través de les declaracions d’un testimoni d’excepció, ell mateix, mercès a la gran quantitat de material reunit entorn seu.

La Càtedra Victoriano Muñoz Oms, Valors Humans en Enginyeria, és un marc per a la realització d’activitats de formació, recerca, transferència de coneixement, difusió i divulgació, tan de la figura i obres de D.Victoriano Muñoz Oms, com dels valors que ell representava. La missió de l’exposició és servir d’element dinamitzador, del món universitari i la societat en general, per tal que puguin realitzar-se els objectius de la càtedra d’una forma plenament satisfactòria, al mateix temps que promou i recull noves iniciatives de l’entorn social.

Els promotors de la càtedra empresa són la UPC i FECSA ENDESA.

Àmbits:

1. Els projectes més emblemàtics de l’obra de Victoriano Muñoz Oms: Pla General d’Obres Públiques per a Catalunya, fundació de l’Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana ENHER, entre altres.

2. L’aspecte humà, social i lluitador de Victoriano Muñoz Oms i la seva repercussió en la societat, més enllà de les pròpies obres d’enginyeria. Representat per un cronograma on es mostren els esdeveniments socials per una banda i la vida i obra de Victoriano Muñoz Oms per l’altre, al llarg del desconegut segle XX.

3. Fins i tot aquí…Don Victoriano.  La immensitat de la tasca de Victoriano Muñoz Oms: aprofundiment en projectes realitzats a cada entorn territorial concret. Es tracta d’un espai consolidat de creixement que acull nous estudis més específics de parts del fons documental.