• Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll
 • Una autopista darrere l'endoll

Una autopista darrere l'endoll

Un recorregut interactiu per descobrir què és l’electricitat, com es transporta i gestiona

Del 09 de maig de 2015 al 02 de octubre de 2016

L'exposició Una autopista darrere l'endoll és un recorregut interactiu per descobrir què és l’electricitat, com es transporta i gestiona. L'objectiu de la mostra, produïda per Red Eléctrica de España, és donar a conèixer el funcionament del sistema elèctric i sensibilitzar la població que la millora de l’eficiència energètica és cosa de tots.

L'exposició convida a participar, experimentar i descobrir. Es presenta al públic una mostra d'interès a diversos nivells —docent, interactiu, actual i connectat a la realitat— enllaçant tots els continguts en un discurs continu, especialment els referits a un sistema elèctric més eficient i sostenible.

L'exposició es divideix en tres àmbits:

 1. Un primer àmbit de l’exposició es dedica als principis físics de l’electricitat, a les mil i una cares d’aquest fenomen.
 2. El segon àmbit explica el procés del subministrament elèctric: el repte de l’equilibri entre la generació i el consum. Com es genera l’electricitat?, com viatja per les xarxes elèctriques?, com arriba fins a les nostres cases? En definitiva, què és i com funciona un sistema elèctric.
 3. En el tercer àmbit, el visitant, com a ciutadà i com a consumidor, es converteix en protagonista. Per mitjà d’elements interactius, podrà conèixer com consumim l’electricitat i quin efecte tenen els nostres hàbits de consum en el conjunt del sistema.