Pesos, mides i mesures

L’evolució dels sistemes de mesura des de l’antiguitat fins avui, a través de peces de les col·leccions del MNACTEC

A partir de juny de 2022

El MNACTEC mostra, amb peces de la seva col·lecció, l’evolució dels sistemes de mesura des de l’antiguitat fins avui.

Hi ha apartats de mesures antropomòrfiques antigues i encara vigents; pesos, mides i mesures tradicionals catalanes; el sistema mètric decimal; els sistemes de mesura estandarditzats fora del sistema mètric; l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures, les mesures del segle XXI, etc.