Pesos, mides i mesures

Descobreix com es va implementar a Catalunya el Sistema Mètric Decimal amb la col·lecció de peces del MNACTEC

A partir de novembre de 2021

Coincidint amb el 170è aniversari de la implementació oficial a Catalunya del Sistema Mètric Decimal, el MNACTEC mostra, amb peces de la seva col·lecció, l’evolució dels sistemes de mesura des de l’antiguitat fins avui.

Hi ha apartats de mesures antropomòrfiques antigues i encara vigents; pesos, mides i mesures tradicionals catalanes; el sistema mètric decimal; els sistemes de mesura estandarditzats fora del sistema mètric; l’Oficina Internacional de Pesos i Mesures, les mesures del segle XXI, etc.