• Espai temps immersiu

Espai temps immersiu

Una introducció immersiva a les exposicions del museu

Un nou espai on es mostren continguts de forma més immersiva com a introducció a les exposicions del museu. S’obre amb una reflexió sobre la forma com es poden mesurar les societats a partir del seu grau de tecnificació en diversos moments de la història.

 

L’espai compta amb una petita mostra anomenada “Evolució o involució? El paradigma de la nova normalitat”, en què es fa una reflexió sobre la necessitat humana de mesurar, comptar i comparar i com aquesta ha donat lloc a diferents sistemes de mesura. S’analitza l’evolució d’aquests sistemes fins arribar a la gran revolució tecnològica actual, i se’n mostren els efectes en la societat, el naixement del comerç, l’economia o l’impacte sobre el comportament de les persones. S’hi exhibeixen alguns objectes usats tradicionalment per mesurar capacitats, longituds i temps.