Taller dels engranatges (II)

Taller d’experimentació al voltant dels engranatges


Descripció:

Taller d’experimentació al voltant dels engranatges, les tipologies, les característiques, els muntatges i les seves propietats o els diferents usos en la nostra vida quotidiana. Els nois i noies es dividiran en diferents grups i hauran de ser capaços de construir sistemes d’engranatges segons el problema o cas que proposi el/la conductor/a del taller. Podran observar de primera mà com són aquestes peces aplicades a objectes quotidians i quins càlculs són necessaris per a garantir-ne la seva utilitat.

Objectius:
  • Aprendre nocions bàsiques dels engranatges: tipus i relacions de transmissió.
  • Dur a terme exercicis pràctics i el muntatge de diferents sistemes d’engranatges.
  • Observar la utilització i aprofitament de les característiques dels engranatges per al desenvolupament de diverses activitats.
  • Observar la utilització dels engranatges al llarg de la història.
Nivells educatius:
ESO - 1r cicle ESO
ESO - 2n cicle ESO
Batxillerat i cicles formatius - Batxillerat
Batxillerat i cicles formatius - Cicles formatius
Competències:
Batxillerat
Competència comunicativa
Competència en recerca
Competència en gestió i tractament de la informació
Competència en el coneixement i interacció amb el món
ESO
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Competència matemàtica
Competència d’aprendre a aprendre
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
Cicles formatius
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Competència matemàtica
Competència d’aprendre a aprendre
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Tipus d'activitat: Taller

Preu: 134€

Durada: 1 hora 30 minuts