El MNACTEC visita l’escola: com ens vestim?

Taller per descobrir, observar i manipular les diferents fibres tèxtils


Descripció:

El monitor/a del museu vindrà a l'escola amb un carretó carregat de sorpreses. D’entrada, l’alumnat muntarà un puzzle 3D del museu per tal de veure com és l’edifici i què s’hi feia abans. Posteriorment observaran i manipularan fibres tèxtils, cosiran peces de roba per als ninos que condueixen l’activitat i, fins i tot, faran teixits moderns amb llums.

Objectius:

-

Nivells educatius:
Educació infantil - P3
Educació infantil - P4
Educació infantil - P5
Educació primària - Cicle inicial d’educació primària
Competències:
Educació infantil
Ser i actuar de forma autònoma
Pensar i comunicar
Descobrir i tenir iniciativa
Conviure i habitar el món
Educació primària
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana

Tipus d'activitat: Taller

Preu: A consultar

Durada: 1 hora