Una mirada a les representacions de la dona al món industrial com a objecte artístic