El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), amb anterioritat a aquest Congrés internacional, ja havia organitzat dos col·loquis sobre la temàtica de l’habitatge obrer: les Jornades sobre l’habitatge obrer a Catalunya (2002) i el Congrés sobre l’habitatge obrer i les colònies industrials a la Península Ibèrica (2005). Les actes de les dues trobades les va editar i publicar, conjuntament, el mNACTEC l’any 2008.

Posteriorment a aquelles jornades, s’han publicat diversos treballs i s’han organitzat trobades sobre aquesta temàtica, en particular sota la organització del TICCIH:

  • De la vivienda obrera a la vivienda de protección oficial, organitzat per TICCIH-España l’any 2014, a Parla (Madrid).
  • La publicació, en francès, Villages ouvriers et villes-usines à travers le monde, un treball col·lectiu que inclou 250 exemples de pobles obrers d’arreu del món, publicat per l’APIC i l’Université de Savoie-Mont Blanc, l’any 2016.

Els dos col·loquis celebrats a Terrassa, el congrés de Parla i la publicació citada anteriorment il·lustren el fet que cal encara elaborar un inventari i estat de la qüestió, al més exhaustiu possible, dels exemples i els testimonis que resten dels segles de la industrialització.

Es tracta que les temàtiques d’aquest Congrés vagin més enllà del treball de camp i incorporin altres disciplines com ara la història de les ciències i de la tecnologia, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme i la història econòmica i social, entre d’altres.