Política de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies per tal de millorar la seva experiéncia de navegació. Política de cookies.

EL PAISATGE DEL LLEURE Turisme Elements de reclam turístic territorial

Elements de reclam turístic territorial

El turisme, que inicialment es va contemplar com una forma d’esbarjo i lleure de forma esporàdica o puntual, aviat es va convertir en una forma de distinció i ostentació a partir de l’estiueig per a les classes benestants de la societat industrial. A mesura que es va generalitzar l’ús social d’aquests elements i espais, la societat es va introduir a la indústria turística moderna.

Els elements de captació i reclam de diferents territoris i marques que encara es conserven i mantenen en aquelles primeres manifestacions turístiques formen part del paisatge de la societat industrial.

Puerto Limon
Puerto Limon

Palafrugell

Elements de reclam turístic territorial

Planol ceràmic de reclam i sutació
Planol ceràmic de reclam i sutació

Viladrau

Elements de reclam turístic territorial

Reclam turístic pintat
Reclam turístic pintat

Ponts

Elements de reclam turístic territorial