Activities

Research & dissemination

VIII Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental

Wednesday 20 February 2019 - 10.00

Research & dissemination

VIII Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental

Thursday 21 February 2019 - 10.00